Propozycje RD KZB w sprawie uregulowania statusu bibliotek

Propozycje Rady Dyrektorów Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego w sprawie
uregulowania statusu bibliotek uczelnianych oraz ich pracowników bibliotecznych
w związku z wejściem w życie Konstytucji dla Nauki z dn. 18 stycznia 2019 r.

(Pobierz .pdf)