Zjazd KDBASP w Bydgoszczy

W dniach 19-20 września 2019 r. odbędzie się coroczny Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Tym razem w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  Strona WWW >>