MNiSW: Informacja dla dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało komunikat dot. statusu bibliotekarzy dyplomowanych.
Więcej na stronach ministerstwa.