Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Na stronach Ministerstwa Rozwoju dostępne są wytyczne dla bibliotek dotyczące funkcjonowania w trakcie pandemii.

Link: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki