APEL w sprawie dalszego finansowania centralnego katalogu NUKAT

  1. Katalog NUKAT jest sprawnie funkcjonującym od 2002 r. centralnym katalogiem zbiorów bibliotecznych, który jako jedyny w Polsce łączy 162 biblioteki naukowe, w tym ponad 80 akademickich. Jest nie tylko cenionym narzędziem wyszukiwawczym dla czytelników, oferującym im informację o ok. 4 mln. zbiorów, gromadzonych w tych bibliotekach, ale też ważnym narzędziem pracy dla setek bibliotekarzy, tworzących NUKAT, dzięki wspólnemu katalogowaniu. Współpracując z NUKAT biblioteki znacznie przyspieszyły proces tworzenia lokalnych katalogów komputerowych, a czytelnicy w Polsce i na świecie zyskali w jednym miejscu dostęp do informacji o literaturze fachowej gromadzonej w bibliotekach naukowych w całej Polsce.
  2. Katalog NUKAT nie jest programem konkurencyjnym wobec projektu Biblioteki Narodowej, a rozpoczęcie w przyszłym roku pilotażowego wdrożenia projektu Biblioteki Narodowej „e-usługa OMNIS” nie może skutkować natychmiastowym zaprzestaniem budżetowego dofinansowania NUKAT. Oznaczałoby to regres w procesie informatyzacji polskich bibliotek naukowych.
  3. W pełni popieramy wniosek Uniwersytetu Warszawskiego o utrzymanie finansowania centralnego katalogu bibliotek naukowych, w tym akademickich NUKAT w roku 2018 i w latach następnych, przynajmniej do zakończenia okresu trwałości projektu Biblioteki Narodowej, to jest do końca 2024 roku.