zespoły robocze

 

Zespół roboczy ds. ujednolicenia zapisów w regulaminach bibliotek KZB

(zespół zakończył pracę)

W maju 2014 r. w ramach KZB, na wniosek Komitetu Sterującego i Rady Dyrektorów KZB, powołany został zespół roboczy w składzie:

Mgr Agnieszka Bogusz, BPK
Dr Jerzy Krawczyk, BG AGH – KOORDYNATOR ZESPOŁU
Mgr Urszula Kowalska, BG UR
Mgr Ewelina Poraj-Chlebowska, Biblioteka PWST
Mgr Aleksandra Prokop-Kacprzak, BJ
Mgr Agata Rubiś, BG UP
Mgr Urszula Rypel, Biblioteka A.Muz.

Celem prac zespołu jest dokonanie analizy regulaminów poszczególnych bibliotek i podjęcie działań w celu wprowadzenia do nich jednolitych lub bardzo zbliżonych zapisów dotyczących:
• sankcji za niezwrócenie książek,
• przyjmowania dowodów tożsamości od czytelników na czas wypożyczenia w świetle ustawy o ochronie danych osobowych.


 

Zespół roboczy ds. KoHa

(zespół zakończył pracę)

W lutym 2012 r. w ramach KZB, na wniosek kilku dyrektorów KZB, powołany został zespół roboczy w składzie:

Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego
– Janina Ożóg – informatyk
– Krzysztof Dradra – informatyk

Biblioteka Akademii Górniczo-Hutniczej
– Bogusława Macheta – informatyk

Biblioteka Politechniki Krakowskiej
– Jacek Ablewicz – informatyk
– Maria Pietrukowicz – bibliotekarz systemowy
– Dorota Buzdygan – z-ca dyrektora B-ki PK
– Marek Górski – dyrektor B-ki PK

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
– Władysław Szczęch – z-ca dyrektora B-ki

Biblioteka O.O. Dominikanów w Krakowie
– Janusz Kaczmarek – dyrektor B-ki

Biblioteka Krakowskiej Akademii im. AFM
– Jerzy Machaj – informatyk
– Aneta Januszko-Szakiel – dyrektor B-ki

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego
– Dorota Witczak – informatyk