kalendarium

2019

 • Styczeń
  – Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa – podpisanie Porozumienia o współpracy w ramach Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego ze zmianami.
 • Luty
  – Posiedzenie Rady Dyrektorów KZB (15.02)
 • Marzec
  – Posiedzenie Komitetu Sterującego KZB (19.03)
 • Kwiecień
  – spotkanie z przedstawicielami OCLC; prezentcja możliwości platformy WorldShare Management Services (WMS) do kompleksowej obsługi procesów bibliotecznyc (16.04)

2018

  • Styczeń
   – Posiedzenie Rady Dyrektorów KZB (25.01)
  • Marzec
   – Spotkanie dyrektorów bibliotek Bazy Wspólnej (26.03)
  • Kwiecień
   – Posiedzenie Komitetu Sterującego KZB ( 3.04)
   – Posiedzenie Rady Dyrektorów KZB (13.04)
  • Czerwiec
   – Podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy AGH a UP (12.06)
   – spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników (14-14.06)
   – Posiedzenie Rady Dyrektorów KZB (22.06)
  • Sierpień
   – Migracja baz do wersji VTLS/Virtua 16.1.SP3.HF3 i Chamo 3.2.SP3 (bazy posadowione w ACK Cyfronet) oraz Chamo 3.2.SP2 (bazy posadowione w BJ)
  • Wrzesień
   – spotkanie z reprezentantami OCLC; przedstawienie możliwość współpracy i wykorzystania stworzonego przez tę instytucję systemu usług WorldShare Management Services do kompleksowej obsługi procesów bibliotecznych (20.09)
   – Posiedzenie Komitetu Sterującego KZB (27.09)
   – Posiedzenie Rady Dyrektorów KZB (28.09)
  • Październik
   – Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa – głosowanie nad wyborem nowego Dyrektora KZB oraz nad zmianami w Porozumieniu o współpracy w ramach Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego (24.10)
  • Listopad
   – Posiedzenie Rady Dyrektorów KZB (30.11)

 

2017

 • Marzec
  – Posiedzenie Rady Dyrektorów KZB (10.03)
  – Posiedzenie Komitetu Sterującego KZB (21.03)
 • Kwiecień
  – Spotkanie Rady Dyrektorów Polskiej Grupy Użytkowników VTLS/VIRTUA (BG UP w Krakowie, 21.04)
  – Posiedzenie Rady Dyrektorów KZB (28.04)
 • Maj
  – Podpisanie umowy pomiędzy AGH a MCK w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych (8.05)
 • Sierpień
  – Migracja baz produkcyjnych posadowionych na serwerze w ACK Cyfronet AGH (oprogramowanie Virtua do wersji 15.1 SP1 i Chamo do wersji 3.1 HF1)
 • Wrzesień
  – Podpisanie umowy pomiędzy AGH a AWF w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych (21.09)
 • Październik
  – Organizacja seminarium dla środowiska dot. baz EBSCO (BG AGH, 27.10)

2016

 • Styczeń
  – Kontynuacja uzgodnień z Innovative Interfaces Global Limited w sprawie prolongaty umowy serwisowej na system VTLS/VIRTUA
 • Luty
  – Wystąpienie KAAFM z KZB
 • Marzec
  – Podpisanie z dniem 1.03.2016 czteroletniej umowy serwisowej pomiędzy KZB a Innovative Interfaces Global Limited
  – Zebranie RD KZB (4.03)
  – Wystąpienie ISEZ z KZB
 • Kwiecień
  – Zebranie KS KZB (26.04)
 • Maj
  – Zebranie RD KZB (biblioteki stosujące VTLS/Virtua) (12.05)
 • Czerwiec
  – Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS (Lublin, 9-10.06)
  – Zebranie RD KZB (27.06)
 • Lipiec
  – Podjęcie przez BPK czynnej współpracy z Centralnym Katalogiem NUKAT (07)
 • Sierpień
  – Migracja Chamo z wersji 2.0 do wersji 2.1 SP1 dla baz posadowionych w ACK Cyfronet AGH
  – Migracja bazy produkcyjnej UJ do wersji 15.1.SP1 oraz Chamo 2.2
 • Listopad
  – Organizacja seminarium dla środowiska – nt. bazy SCOPUS (BG AGH, 7.11)
 • Grudzień
  – Migracja bazy produkcyjnej UP JP II do wersji 15.1.SP1, a dla Chamo – do wersji 2.1.SP1.HF1
  – Likwidacja ABC-KRAKÓW i przeniesienie danych o dokumentach cyfrowych do repozytoriów bibliotek współtworzących (AGH i UEK)
  – Organizacja seminarium dla środowiska – „Dzień z HAN-em” (BG AGH, 13.12)

2015

 • Styczeń
  – podpisanie umów na zakup CHAMO dla bazy UEK i dla Bazy Wspólnej
 • Luty
  – instalacja CHAMO dla UEK i dla Bazy Wspólnej
  – spotkanie Rady Dyrektorów KZB (5.02)
 • Marzec
  – posiedzenie KS KZB (12.03)
  – szkolenie z zakresu CHAMO dla BG UEK (26.03)
 • Kwiecień
  – szkolenie z zakresu CHAMO dla bibliotek Bazy Wspólnej (24.04)
 • Maj
  – spotkanie z przedstawicielami BJ w sprawie prolongaty umowy serwisowej dot. systemu bibliotecznego VTLS/Virtua (7.05)
  – odsłonięcie w BUEK tablicy poświęconej pamięci dyr. Anny Sokołowskiej-Gogut (28.05)
  – posiedzenie Rady Dyrektorów KZB (29.05)
  – podjęcie prac nad umową serwisową z firmą Innovative – spotkanie z prawnikiem UJ (8.06)
  – spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Users’ Group (BG AGH, 15.06)
 • Maj – Grudzień
  – prace nad prolongatą umowy serwisowej (szereg spotkań i wymiany korespondencji z prawnikiem UJ oraz pracownikami DZP UJ w okresie: 05.2015 – 01.2016)
 • Sierpień
  – migracja systemu bibliotecznego VTLS/Virtua do nowej wersji oprogramowania
 • Listopad
  – posiedzenie Rady Dyrektorów KZB (4.11)
 • Grudzień
  – negocjacje i podpisanie umowy serwisowej z ACK Cyfronet AGH (10.12)
  – rezygnacja ISEZ PAN z udziału w Bazie Wspólnej

2014

 • Styczeń
  – spotkanie Rady Dyrektorów KZB (23.01)
 • Luty
  – zawarcie umowy z PWST w sprawie powierzenia AGH przetwarzania danych osobowych
  – spotkanie przedstawicieli BG UEK i BG AFG w sprawie ABC-Kraków (6.02)
  – uruchomienie systemu KoHa w Bibliotece KAAFM
 • Marzec
  – posiedzenie KS KZB (4.03)
  – konferencja naukowa pt. E-eksplozja: narzędzia – metody – użytkownicy zorganizowana przez Bibliotekę Jagiellońską (27.03)
 • Kwiecień
  – uruchomienie modułu CHAMO w Bibliotece UPJPII
 • Maj
  – spotkanie Rady Dyrektorów KZB (19.05)
  – zawarcie umów z UEK i z A. Muz. w sprawie powierzenia AGH przetwarzania danych osobowych
  – powołanie zespołu roboczego ds. ujednolicenia zapisów w regulaminach bibliotek KZB dot. egzekwowania niezwróconych książek oraz przyjmowania dowodów tożsamości od czytelników na czas wypożyczenia w świetle ustawy o ochronie danych osobowych
  – objęcie przez KZB patronatem III Krakowskiej Konferencji Bibliotek Naukowych pt. Koha – narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej
 • Maj – Grudzień
  – uzgadnianie z VTLS/Innovative warunków zakupu CHAMO dla UEK i Bazy Wspólnej i treści załączników do umów (licencyjnej i serwisowej)
  – uzgadnianie warunków obniżenia licencji systemu VTLS/VIRTUA dla UEK
 • Czerwiec
  – udział przedstawicieli KZB w dorocznym spotkaniu VTLS EUG (4 – 5.06)
  – spotkanie dyrektorów bibliotek: UEK i Bazy Wspólnej (24.06)
  – włączenie firmy VTLS Inc. do Innovative
 • Sierpień
  – migracja baz VTLS/VIRTUA do nowej wersji oprogramowania (2013.2.5.1)
  – testowanie modułu CHAMO w BG AGH oraz w BJ
 • Wrzesień
  – uruchomienie systemu KoHa w BPK (1.09)
  – uruchomienie modułu CHAMO w bibliotekach AGH i UP
  – spotkanie dyrektorów bibliotek Bazy Wspólnej (10.09)
  – pokaz systemu ALMA (11.09)
  – udział w dorocznym zjeździe Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (ZUT, Szczecin, 18-19.09)
 • Listopad
  – III Krakowska Konferencja Bibliotek Naukowych pt. Koha – narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej zorganizowana przez biblioteki: PK i KAAFM (27-28.11)
 • Grudzień
  – udział przedstawicieli KZB w Spotkaniu Dyrektorów i Bibliotekarzy Systemowych Bibliotek Współpracujących z NUKAT (5.12)
  – spotkanie Dyrektora KZB z p. Rektorem Jackiem Popielem w sprawie umów: na zakup CHAMO dla Bazy Wspólnej oraz na obniżenie licencji dla UEK (10.12)

2013

 • Styczeń
  – Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Bibliotekę Jagiellońską na zakończenie projektu Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, pt. Biblioteka Cyfrowa dziś a wyzwania jutra (24-25.01.2013)
  – podpisanie aneksu do kontraktu z VTLS Inc. na zakup dodatkowych licencji na Virtua Client (dla AGH)
  – zawarcie umowy z UP w sprawie powierzenia AGH przetwarzania danych osobowych
 • Luty
  – spotkanie Rady Dyrektorów KZB
  – podjęcie działań zmierzających do zakupu w 2013 r. modułu CHAMO systemu VTLS/Virtua dla AGH, UP i UPJPII
  – spotkanie dyrektorów PK, UEK i KAAFM z dyrektorem KZB w sprawie wniosku o dofinansowanie przez MNiSW projektu KoHa (28.02)
 • Marzec
  – udział przedstawicieli Rady Dyrektorów KZB w spotkaniu nt. oczekiwań bibliotek wobec absolwentów kierunków bibliotekoznawczych organizowanym przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UP w Krakowie (14.03)
  – udział managerów baz KZB posadowionych na serwerze w ACK CYFRONET AGH (6 osób) w dwudniowym nieodpłatnym kursie z zakresu Oracle 11 (14-15.03)
  – uaktywnienie obsługi rekordu uniwersalnego w części katalogów KZB (AGH, UEK, UP, Baza Wspólna – 20,22 marca) przeprowadzenie we współpracy z Centrum NUKAT
 • Kwiecień
  – udział w V. konferencji „Polskie Biblioteki Cyfrowe” oraz IX Warsztatach „Biblioteki cyfrowe” odbywających się w ramach IV Konferencji i3: internet – infrastruktury – innowacje, pt. Wszechobecny Internet – X lat Polskiego Internetu Optycznego organizowanej przez Konsorcjum PIONIER oraz PCSS (15-19.04-2013, Poznań).
 • Maj-Czerwiec
  – instalacja modułu CHAMO w bazach testowych bibliotek BJ, AGH, UP i UPJPII, szkolenie z administrowania modułem i konfiguracji, wstępne testy
  – udział w 5. spotkaniu Polskiej Grupy Użytkowników VTLS (10-11.06.2013, Warszawa)
 • Sierpień
  – zmiana, na wniosek dyrektora BG AWF, obsługi managerskiej bazy wspólnej clas06
  – migracja baz danych KZB do wersji systemu VTLS/Virtua 2012.2.2
 • Wrzesień
  – zakończenie prac zespołu roboczego ds. e-indeksów, którego zadaniem było przygotowanie propozycji rozwiązania problemu rozliczania się studentów krakowskich uczelni, nie posiadających tradycyjnych indeksów, z innymi krakowskimi bibliotekami naukowymi
  – udział w 27. dorocznym Spotkaniu Grupy Użytkowników VTLS dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA VTLS Users’ Group; 25-27.09.2013, Lund)
  – uzyskanie środków z MNiSW na realizację projektu KoHa w bibliotekach PK i KAAFM
 • Październik
  – spotkanie Rady Dyrektorów KZB (9.10)
 • Listopad
  – zakup dodatkowych licencji VC dla UP i podpisanie aneksu do kontraktu z VTLS Inc.
 • Grudzień
  – szkolenie na temat baz danych Scopus i ScienceDirect zorganizowane przez Bibliotekę KAAFM
  – zakup modułu do obsługi protokołów NCIP/SIP dla potrzeb systemu RFID w BG AGH

2012

 • Styczeń
  – spotkanie Rady Dyrektorów KZB (BG AGH, 24.01)
  – powołanie zespołu roboczego ds. KoHa
 • Luty
  – Warsztaty: Coaching jako narzędzie zarządzania ludźmi w instytucjach kultury, zorganizowane dla Rady Dyrektorów KZB; prowadzenie warsztatów: dr Ewa Mukoid (Instytut Komunikacji i Rozwoju) (UP, 8.02)
  – spotkanie zespołu roboczego ds. KoHa (Biblioteka KAAFM, 14.02; Biblioteka Główna UEK, KAAFM, 20.02)
  – wykład Prof. Marii Próchnickiej, dyrektora Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej nt. krajowych ram kwalifikacyjny (BG AGH, 23.02)
 • Marzec
  – robocze spotkanie bibliotek współtworzących ABC-KRAKÓW poświęcone konieczności rewizji założeń i wprowadzenia zmian w opracowaniu dokumentów w związku z opublikowaniem formatu dla polskich bibliotek cyfrowych (PLMET)
  – spotkania zespołu roboczego ds. KoHa (6.03)
 • Maj
  – podpisanie aneksu do kontraktu z VTLS Inc. na zakup dodatkowych licencji na Virtua Client (dla UP, PWST i ASP)
 • Czerwiec
  – spotkanie Komitetu Sterującego KZB (AGH) (18.06)
 • Lipiec
  – spotkanie Rady Dyrektorów KZB (BG AGH, 4.07)
  – zawarcie umowy z ASP w sprawie powierzenia AGH przetwarzania danych osobowych
  – wystąpienie do Urzędu Miasta z wnioskiem o przyznanie prof. Richardowi Quandtowi odznaki Honoris Gratia
  – podpisanie aneksu do Porozumienia o świadczenie usługi dotyczącej udostępnienia serwera dla 4 baz bibliotecznych bibliotek KZB (AGH, UE, UP, UR, PAU, ASP, PWST, AM, MCK, AWF, ISiEZ PAN) pomiędzy KZB i ACK Cyfronet AGH (30.07)
 • Sierpień
  – migracja baz danych do wersji systemu Virtua 2011.4 oraz Oracle 11`
  – upgrade wszystkich katalogów oraz ABC-KRAKÓW na obydwu serwerach KZB (łącznie 8 baz)
 • Wrzesień – udział przedstawicieli bibliotek KZB w połączonym spotkaniu Polskiej Grupy Użytkowników VTLS (PGU) i EMEA – VTLS Users’ Group i konferencji z okazji 10-lecia NUKAT
  – wręczenie prof. Richardowi Quandtowi odznaki Honoris Gratia przez Prezydenta Jacka Majchrowskiego (Urząd Miasta, 7 września)
  – przeprowadzenie, w ramach projektu Autostrada Informacji Cyfrowej, II-IV etapu scalania Bazy Wspólnej (etapy II-IV); zakończenie proces scalania baz KZB z NUKAT

aktualizacja listopad 2012

Biblioteka Etap 1 Etap2 Etap3 Etap4
AGH 16.03.2010 5.05.2010 21-26.05.2010 27.05-22.06.2010
UEK 30.03.2010 5.11.2010 15-18.11.2010 VII 2011
UP 30.06.2010 4.01.2011 17.01.2011 II – IV 2011
UJ (BJ i BM UJ) 11, 18.06.2010 21.08.2010 26.10.2010-06.10.2011 w toku
UP JPII 7.04.2010 22.09.2011 13.10.2011 w toku
UR 14.01.2011 14.09.2012 15-25.09.2012 X 2012
PAU/PAN
PWST
ASP
AMuz
AWF
MCK
 • Październik
  – II Krakowska Konferencja Bibliotek Naukowych – długoterminowa archiwizacja polskiego dziedzictwa cyfrowego pod patronatem KZB (24-25.10)
 • Listopad
  – spotkanie zespołu roboczego ds. KoHa (KAAFM, 23.11)
 • Grudzień
  – spotkanie Komitetu Sterującego KZB (UJ) (6.12)
  – podpisanie aneksu do kontraktu z VTLS Inc. na zakup dodatkowych licencji na Virtua Client (dla UP) – podpisanie z ACK Cyfronet AGH porozumienia o świadczenie usługi udostępnienia komputera pełniącego rolę platformy systemowo-sprzętowej (Serwera Bibliotecznego) dla eksploatowanego przez Krakowski Zespół Biblioteczny Systemu Bibliotecznego VTLS/Virtua, a także administrację zasobów systemowych oraz posadowionych na serwerze baz danych

2011

 • Styczeń
  – Spotkanie opłatkowe Rady Dyrektorów KZB w Bibliotece Głównej AGH
  – Spotkanie przedstawicieli bibliotek KZB w sprawie szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy serwerem bibliotecznym a oprogramowaniem klienckim zainstalowanym na komputerach w bibliotekach KZB oraz wdrożeniem protokołu HTTPS do obsługi portali bibliotecznych
  – Kontynuacja prac nad scalaniem katalogów KZB z NUKAT
 • Luty
  – Spotkanie dyrektorów bibliotek posiadających bazy na serwerze INFO-3 z zespołem managerskim oraz administratorami poszczególnych baz w sprawie planów migracji do nowej wersji systemu w 2011 r.
  – Spotkanie Komitetu Sterującego KZB (UJ)
  – analiza ofert VTLS Inc.; opracowanie wariantów zakupu nowych baz
 • Marzec
  – Podpisanie przez Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, prof. dr. hab. Jerzego Malca Porozumienia o współpracy w ramach Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego
 • Czerwiec
  – spotkanie za pośrednictwem Skype’a (1.06) przedstawicieli Polski i VTLS Inc. w sprawie migracji w 2011 r.
  – robocze spotkanie managerów baz KZB posadowionych na serwerze w ACK CYFRONET w celu uzgodnienia zakresu i harmonogramu działań dla każdej z baz; uzgodnienia terminu prac konserwacyjnych na serwerze INFO-3
  – udział reprezentantów z bibliotek KZB w 4. spotkaniu Polskiej Grupy Użytkowników VTLS (Warszawa, BUW, 15-16 czerwca 2011)
  – spotkanie (15.06) przedstawicieli Zespołu Koordynacyjnego VTLS z reprezentantami VTLS Europe (tematyka: bieżące problemy Centrum NUKAT i bibliotek polskich, sprawy dotyczące polityki migracyjnej oraz możliwości zacieśnienia współpracy, która ułatwiłaby proces testowania i przechodzenia na nowe wersje)
  – podpisanie umowy o serwis i aktualizację oprogramowania StatuS (kontynuacja umowy z 2009 r.) z Biblioteką Główną Politechniki Warszawskiej (22.06)
 • Lipiec
  – spotkanie Rady Dyrektorów KZB (5.07)
  – kontrola poprawności i spójności danych w katalogach bibliotek posadowionych na serwerze INFO-3 we współpracy z bibliotekarzami systemowymi poszczególnych jednostek
 • Sierpień
  – przeprowadzenie wcześniej zaplanowanych prac konserwacyjnych na serwerze INFO-3 oraz okresowych czynności mających na celu poprawienie jakości oraz przyspieszenie działania baz bibliotecznych
 • Wrzesień
  – udział przedstawicieli bibliotek KZB w 25. dorocznym spotkaniu VTLS EMEA Users’ Group (Goethenburg, Szwecja, 7-9 września)
 • Listopad
  – spotkanie Rady Dyrektorów KZB (9.11)
  – udział przedstawicieli bibliotek KZB w konferencji organizowanej prze BJ Opracowanie czasopism ukazujących się przed II wojną światową w kontekście ich publikacji w bibliotece cyfrowej (17.11)
  – udział w warsztatach promocyjnych Usługi Powszechnej Archiwizacji projektu PLATON-U4 w ACK CYFRONET (22.11)
  – zawarcie umowy z AWF w sprawie powierzenia AGH przetwarzania danych osobowych (23.11)
 • Grudzień
  – Kontynuacja prac nad scalaniem katalogów KZB z NUKAT aktualizacja styczeń 2012

  Biblioteka Etap 1 Etap2 Etap3 Etap4
  AGH 16.03.2010 5.05.2010 21-26.05.2010 27.05-22.06.2010
  UEK 30.03.2010 5.11.2010 15-18.11.2010 VII 2011
  UP 30.06.2010 4.01.2011 17.01.2011 II – IV 2011
  UJ (BJ i BM UJ) 11, 18.06.2010 21.08.2010 26.10.2010-06.10.2011 w toku
  UP JPII 7.04.2010 22.09.2011 13.10.2011 w toku
  UR 14.01.2011 plan. na IX 2012
  PAU/PAN
  PWST
  ASP
  AMuz
  AWF
  MCK

  2010

  • styczeń
   – spotkanie Rady Dyrektorów – opłatkowe i robocze
   – Spotkanie Komitetu Sterującego KZB (UJ)
   – Zgłoszenie do organizowanego przez Centrum NUKAT Zespołu ds. wypożyczeń międzybibliotecznych (pracownicy BG AGH i BM CMUJ)
   – Zawarcie z Biblioteką Politechniki Łódzkiej umowy licencyjnej i serwisowej na oprogramowanie StatuS
   – Spotkanie opłatkowe Rady Dyrektorów KZB w Bibliotece Uniwersytetu Pedagogicznego
   – Spotkanie Komitetu Sterującego KZB (UJ)
   – Zgłoszenie do organizowanego przez Centrum NUKAT Zespołu ds. wypożyczeń międzybibliotecznych (pracownicy BM UJ)
   – Prace przygotowawcze związane z koordynowanym przez Centrum NUKAT projektem Autostrada Informacji Cyfrowej (czyszczenie baz, przygotowanie i testowanie oprogramowania do scalania danych we współpracy z Centrum NUKAT i Biblioteką Główną Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)
  • marzec
   – Rozpoczęcie procesu scalania katalogów KZB w ramach projektu NUKAT Autostrada Informacji Cyfrowej

   Biblioteka Etap 1 Etap2 Etap3 Etap4
   AGH 16.03.2010 5.05.2010 21-26.05.2010 27.05-22.06.2010
   UEK 30.03.2010 5.11.2010
   UP 30.06.2010 4.01.2011
   UJ (BJ i BM UJ) 11, 18.06.2010 21.08.2010 26.10.2010
   UP JPII 7.04.2010
   UR 14.01.2011
   PAU/PAN
   PWST
   ASP
   AMuz
   AWF
   MCK

   na niebiesko podświetlone zostały planowane terminy następnych etapów

  • Czerwiec
   – Udział przedstawicieli bibliotek KZB w spotkaniu Polskiej Grupy Użytkowników – Gdańsk, BUG 21-22 czerwca 2010
   – Spotkanie Rady Dyrektorów KZB w BG AGH
   – Udział przedstawicieli bibliotek KZB w Seminarium prawnym dla bibliotekarzy cyfrowych, Warszawa, BN, 18 czerwca 2010
  • Lipiec – październik
   – Przeprowadzenie migracji baz KZB do wersji 2010.1.3 VTLS/VIRTUA
   – Upgrade systemu operacyjnego serwera INFO-3 do wersji 5.5
  • Wrzesień
   – Udział dyrektorów bibliotek KZB w zjeździe Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich
  • Wrzesień – grudzień
   – Przeprowadzenie podstawowych prac nad szyfrowanym przesyłaniem danych pomiędzy serwerem bibliotecznym a oprogramowaniem klienckim zainstalowanym na komputerach w bibliotekach KZB oraz wdrożeniem protokołu HTTPS do obsługi portali bibliotecznych.
  • Listopad
   – Opracowanie nowej wersji oprogramowania StatuS
   – Przygotowanie stosownego aneksu do kontraktu z VTLS Inc (w związku z zamówieniem przez trzy biblioteki KZB dodatkowych licencji Virtua Client)
  • Grudzień
   – podpisanie umowy na 2011 r. na obsługę serwera bibliotecznego z ACK Cyfronet AGH.

  2009

  • styczeń
   – spotkanie opłatkowe Rady Dyrektorów KZB w nowym gmachu Biblioteki PAT
   – prezentacja nowych możliwości Chemical Abstracts – pokaz w BG AGH – dla środowiska krakowskiego
   – udział bibliotek KZB w testowaniu aplikacji VSUALIZER
  • luty
   – posiedzenie Komitetu Sterującego KZB nowej kadencji
   – opracowanie propozycji zmian do Porozumienia o współpracy w ramach KZB
   – opracowanie umów: licencyjnej i serwisowej dla oprogramowania StatuS
  • marzec
   – spotkanie z Panem Rektorem du Vall-em, Przewodniczącym KS KZB, w sprawie zmian do Porozumienia
  • maj
   – zakończenie prac nad przygotowaniem wzorów umów licencyjnej i serwisowej dotyczących oprogramowania Status
   – spotkanie z Panem Rektorem du Vall-em w celu końcowego uzgodnienia zapisów w Aneksie do Porozumienia
   – udział przedstawicieli bibliotek KZB w ogólnopolskim spotkaniu managerów baz VTLS (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 7 maja) przygotowanego przez B. Machetę, koordynatora migracji z ramienia ZK VTLS
  • czerwiec
   – zakończenie prac nad przygotowaniem zmian do Porozumienia o współpracy w ramach Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego i podpisanie przez rektorów i kierowników innych jednostek – członków KZB aneksu do Porozumienia
   – podjęcie prac przygotowawczych do włączenia się do programu „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
   – zebranie Rady Dyrektorów
   – spotkanie managerów baz bibliotek KZB posadowionych na serwerze INFO-2 poświęcone m.in. projektowi „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
  • lipiec
   – podpisanie umowy na oprogramowanie StatuS z Biblioteką Główną Politechniki Warszawskiej
   – powierzenie od 1 lipca Bibliotece Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na mocy uchwały Rady Dyrektorów, administrowania bazą wspólną 8 bibliotek KZB, posadowioną na serwerze INFO-2
   – podpisanie 3-letniej umowy z ACK Cyfronet na usługę udostępnienia komputera bibliotecznego jako platformy systemowo-sprzętowej dla eksploatowanego przez KZB zintegrowanego systemu bibliotecznego firmy VTLS Inc.
   – przekazanie informacji o zawartości katalogów KZB podlegających scaleniu do Centrum NUKAT
  • sierpień
   – migracja baz posadowionych na serwerze JADWIGA do Virtui 48.1.11 oraz upgrade pozostałych katalogów (INFO-2) do tej samej wersji
  • wrzesień – udział przedstawicieli bibliotek KZB w spotkaniu grupy użytkowników VTLS (Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, 16-17 września)
   – udostępnienie informacji o ABC-KRAKÓW w nowym serwisie Baza Bibliotek Cyfrowych dodanym do portalu FBC (7.09)
  • październik
   – zebranie Rady Dyrektorów KZB
   – opracowanie projektu porozumienia w sprawie wymiany międzybibliotecznej
   – opracowanie projektu budżetu na 2010
  • listopad
   – udział dyrektorów KZB w dorocznym spotkaniu Rady Dyrektorów Porozumienia o współpracy bibliotek wdrażających i użytkujących VTLS (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 6 listopada)
   – udział informatyków oraz bibliotekarzy systemowych KZB odpowiedzialnych za projekt w spotkaniu informacyjnym NUKAT – AUTOSTRADA INFORMACJI CYFROWEJ (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 24 listopada)
   – zgoda na przekazywanie metadanych z ABC-KRAKÓW zagregowanych przez FBC do serwisów: EUROPEANACACAODART,OAIster/WorldCatNDLTD
  • listopad / grudzień
   – uzgodnienia w sprawie zakupu kolejnych licencji Virtua Client dla bibliotek KZB; przygotowanie załącznika do kontraktu KZB – VTLS Inc.
   – uruchomienie serwisu o publikacjach planowanych w ABC-KRAKÓW
   – przygotowania Biblioteki Głównej AWF do przystąpienia do ABC-KRAKÓW
  • grudzień
   – spotkanie managerów baz KZB posadowionych na serwerze INFO-2 w sprawie przeniesienia baz na nowy serwer oraz planów migracyjnych na rok 2010
   – podpisanie umowy na obsługę serwera bibliotecznego z ACK Cyfronet AGH.
   – udział przedstawicieli ABC-KRAKÓW, Biblioteki Politechniki Krakowskiej i Biblioteki Jagiellońskiej w konferencji Polskie Biblioteki Cyfrowe (Poznań, 8-10.12.09);
   – przeniesienie katalogów AGH, UEK, UP oraz Bazy Wspólnej na nowy serwer INFO-3, posadowiony w ACK Cyfronet AGH.

  2008

  • styczeń
   wniosek dyrektora Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, prof. Zbigniewa Bocheńskiego w sprawie przyjęcia Instytutu do KZB i włączenia biblioteki Instytutu do systemu VTLS/Virtua
  • styczeń- lipiec
   kontynuacja tekstów nowych wersji systemu VTLS/Virtua; prace przygotowawcze do migracji systemu i baz posadowionych na serwerze w ACK Cyfronet AGH
  • luty
   końcowe uzgodnienia z BUEK w sprawie wspólnego tworzenia Akademickiej Biblioteki Cyfrowej-KRAKÓW
  • marzec
   – spotkanie Rady Dyrektorów z Panem Rektorem Władysławem Miodunką, Przewodniczącym Komitetu Sterującego KZB (sprawozdanie za 2007 r., przyjęcie budżetu KZB na 2008 r., decyzja w sprawie przyjęcia do KZB Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN) [4.03.2008 r.]
   – podpisanie przez dyrektora ISiEZ PAN deklaracji przystąpienia do Porozumienia o współpracy w ramach Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego [13.03.2008 r.]
  • marzec – czerwiec
   uzgodnienia z VTLS Inc. w sprawie warunków włączenia ISiEZ PAN do bazy wspólnej clas06; uzgodnienie tekstu aneksu do umowy serwisowej
  • maj
   przyłączenie ABC-KRAKÓW do Federacji Bibliotek Cyfrowych [15.05.2008 r.]
  • kwiecień
   StatuS – komputerowy system do obsługi statystyk bibliotecznych KZB – rozbudowa aplikacji o kreator wydruków, zapisywanie widoków tymczasowych, ułatwienia przy wypełnianiu pól
  • czerwiec
   – udział przedstawicieli bibliotek KZB w dorocznym spotkaniu grupy użytkowników VTLS [Warszawa, 16-17.06.2008 r.]
   – podpisanie aneksu do umowy serwisowej z VTLS Inc. uwzględniającego włączenie do bazy wspólnej clas06 Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN [Warszawa, 17.06.2008 r.]
  • lipiec
   spotkanie dyrektora KZB z Panem Rektorem Władysławem Miodunką (podziękowanie w imieniu Rady Dyrektorów za 6-letnią współpracę i nadzorowanie działalności KZB) [23.07.2008 r.]
  • sierpień – grudzień
   – migracja baz posadowionych na serwerze w ACK Cyfronet AGH do nowej wersji systemu
   – dalsze prace nad portalem ABC–Kraków
   – przygotowanie samodzielnego portalu dla Biblioteki Polskiej w Paryżu
   – dalsze prace nad oprogramowaniem StatuS do obsługi statystyk bibliotecznych

  2007

  • styczeń
   – rozpoczęcie wprowadzania danych statystycznych do systemu StatuS. Kontynuacja prac nad rozwojem oprogramowania
   – zakończenie migracji katalogów AGH, UEK, AP, AR, ASP, PWST, PAU, MCK, AWF, AMuz. i baz testowych do wersji Virtua 46.4 połączona z przeniesieniem baz na nowy serwer migracji
   – przekazanie do użytkowania oprogramowania STATUS do obsługi statystyk bibliotecznych
   – prolongowanie umowy z ACK Cyfronet AGH dot. administrowania serwerem bibliotecznym
  • luty
   – zakup dodatkowych licencji Virtua Client dla bibliotek KZB (aneks do kontraktu)
  • luty – lipiec
   – przeprowadzenie beta testów kolejnych podwersji systemu Virtua ILS 46.x
  • kwiecień – grudzień
   – kontynuacja prac nad włączeniem do ABC zasobów BG UEK (przedefiniowanie listy kolekcji, ustalenie jednolitych zasad opisywania dokumentów cyfrowych, oprac. jednolitych kryteriów wyszukiwawczych oraz sposobów prezentacji danych w obydwu bazach, wprowadzenie zamian w nazwach kolekcji w AE i AGH oraz sposobach prezentacji dokumentów, przygotowanie i przetestowanie wstępnego projektu interfejsu utworzonego na bazie ABC AGH oraz oprogramowania Vectors iPortal 46.7, wykorzystującego mechanizm przeszukiwania rozproszonego)
  • sierpień
   – migracja baz UJ i PAT, posadowionych na serwerze JADWIGA, do nowej wersji systemu bazodanowego Oracle i bibliotecznego Virtua
   – upgrade z podwersji 46.4 do 46.6 baz posadowionych na INFO, a po uzyskaniu stabilnej wersji – do Virtui 46.7.
  • styczeń – grudzień
   – prace nad włączeniem do ABC zasobów BG UEK
  • listopad
   – nawiązanie kontaktu z PCSS – prace przystosowawcze – cel – włączenie ABC–Kraków do ogólnopolskiego projektu bibliotek cyfrowych
  • grudzień
   – migracja bazy testowej BG AGH (clas99) do wersji 48.1.1 i Oracle10
   – wstępne uzgodnienia w zakresie włączenia do ABC-Kraków zasobów biblioteki cyfrowej PK

  2006

  • styczeń
   – podpisanie aneksu na 10 lat do umowy serwisowej z VTLS Inc. oraz umowy na poszerzenie licencji dla bazy wspólnej clas06 (AR, ASP, PWST, PAU, MCK, AWF, AMuz.)
   – migracja bazy testowej BG AGH do wyższej wersji systemu bazodanowego (Oracle9),
   – grudzień testowanie kolejnych wersji oprogramowania VTLS/Virtua
  • luty
   zakup nowego serwera do obsługi bazy wspólnej BJ i CMUJ oraz bazy PAT i przeniesienie ich na nowy serwer;
  • sierpień
   podniesienie baz testowych AE i AP do najnowszej wersji systemu VTLS/Virtua i Oracle9
  • wrzesień
   – ustalenie zasad podziału kodów paskowych dla użytkowników krakowskich bibliotek naukowych na potrzeby ELS (elektronicznych legitymacji studenckich) i wdrożenie (październik) elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) w BJ i 13 bibliotekach wydziałowych/instytutowych UJ, BM CMUJ oraz BG AGH
   – zakup przez ACK Cyfronet AGH, po kilkumiesięcznych przygotowaniach i przeprowadzeniu wymaganych procedur, nowego serwera dla baz AE, AGH, AP oraz bazy wspólnej AR, PWST, ASP, AMuz, PAU, MCK, AWF
  • październik – grudzień
   testowanie nowego serwera posadowionego w Cyfronecie i nowej wersji systemu VTLS/Virtua; przeniesienie baz testowych z serwera INFO i przygotowanie do migracji katalogów bibliotecznych AE, AGH, AP, AR, PWST, ASP, AMuz, PAU, MCK, AWF
  • październik – grudzień
   testowanie bazy do obsługi statystyk bibliotecznych
  • grudzień
   – rozpoczęcie procesu migracji na nowy serwer i do nowej wersji oprogramowania bazodanowego i systemu bibliotecznego
   – przekazanie oprogramowania StatuS (komputerowy system do obsługi statystyk bibliotecznych KZB) do testowania 4 instytucjom KZB: BPK, BG AGH, BG AE, BG AP

  2005

  • styczeń – grudzień
   negocjacje z VTLS Inc. i przygotowanie kontraktów na serwis systemu oraz poszerzenie licencji dla bazy wspólnej clas06
  • marzec
   umożliwienie katalogowania zbiorów Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu i Studium Jana Pawła II w Rzymie w bazie PAT (na wniosek PAT) oraz zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu w bazie wspólnej clas06 (na wniosek PAU)
  • maj
   powołanie zespołu roboczego pod kierunkiem dyr. Marka Górskiego do przygotowania danych, które stałyby się podstawą do opracowania oprogramowania do obsługi statystyk bibliotecznych prowadzonych w bibliotekach KZB
  • sierpień
   wykonanie tzw. małej migracji do wersji 43.7 systemu VTLS/Virtua
  • 24-26 sierpnia
   spotkanie (w Bibliotece Jagiellońskiej) VTLS European Users’ Group, w którym udział wzięła liczna grupa bibliotekarzy i informatyków z Polski oraz przedstawiciele bibliotek zagranicznych stosujących system VTLS/Virtua

  2004

  • październik – przeprowadzenie negocjacji na zakup dodatkowych licencji Virtua Client dla bibliotek krakowskich
  • 25 października – posiedzenie Rady Dyrektorów KZB
  • październik – zakończenie I etapu testów oprogramowania Chameleon (wersje 43.0 i 43.3) i InfoStation (43.5) obsługującego bazy na serwerze INFO pod kątem jego funkcjonowania
  • lipiec-wrzesień – przygotowanie baz i systemu do migracji do nowych wersji systemu przeprowadzenie testów wersji 43.3 – 43.5 (po decyzji Centrum NUKAT o przełożeniu migracji na dalszy termin prace zostały wstrzymane)
  • 20 kwietnia – posiedzenie Rady Dyrektorów KZB
  • 31 marca – posiedzenie Komitetu Sterującego KZB, podczas którego przyjęto sprawozdanie Dyrektora KZB za rok 2003 oraz budżet na rok 2004
  • 8 marca – wykłady Lori Critz
    Pani Lori Critz jest pracownikiem Georgia Tech Library and Information Center. Podczas swojego pobytu w Krakowie w Bibliotece Głównej AGH i Bibliotece Głównej AE wygłosiła następujące wykłady: Staffing, Training and Testing for the Information Commons: The Joys, the Pain, the Reality! The 21st Century Library: Cost-Effective Electronic Transformations. Re-envisioning Instruction for the Electronic Environment of 21st Century Science- Engineering Library.

  2003

  • listopad – opracowanie wraz z SBP (Zarząd Oddziału w Krakowie) i Radą Wykonawczą Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych uwag do projektu ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”
  • 17 listopada – 21 listopada – zorganizowanie szkolenie dla bibliotekarza systemowego BG AWF (zakres szkolenia: ogólne wprowadzenie do systemu Virtua, zasady tworzenia rekordów haseł formalnych i rekordów bibliograficznych, procedury wprowadzania i pobierania danych, analiza raportów z przetwarzania danych)
  • 12 listopada – spotkanie pracowników oddziałów opracowania rzeczowego w celu opracowania rozwiązania problemu nazw zakonów w KABA
  • wrzesień – udostępnienie systemu użytkownikom
  • wrzesień – przystąpienie BG AWF do katalogowania we wspólnej bazie (z AR i in.)
  • sierpień/wrzesień – migracja do nowej wersji systemu bibliotecznego baz BJ/CMUJ i PAT na serwer SUN Enterprise 450 (jadwiga)
  • lipiec/sierpień – migracja do nowej wersji systemu bibliotecznego baz AE, AGH, AP i wspólnej bazy AR, AMuz., ASP, MCK, PWST, PAU (z serwera victoria na serwer INFO – HP9000/N4000)
  • 26 maja – 11 czerwca – zorganizowanie szkolenie z zakresu opracowania rzeczowego dla pracowników Biblioteki Głównej AWF (język KABA i stosowanie w katalogu przedmiotowym, zasady katalogowania przedmiotowego wyszczególniającego, tworzenie charakterystyk wyszukiwawczych)
  • zakończenie negocjacji z VTLS Inc. i podpisanie umów (28 kwietnia i 30 maja w imieniu instytucji wchodzących w skład KZB, poza PK, Rektor F. Ziejka podpisał dwie umowy: na migrację z VTLS/Classic do VTLS/VIRTUA)
  • 15 kwietnia – podpisanie Porozumienia z ACK Cyfronet o świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi systemowej serwera INFO
  • 5 lutego – podpisanie Porozumienia z ACK Cyfronet o świadczenie usług w zakresie udostępnienia komputera HP9000/N4000 jako platformy systemowo-sprzętowej dla eksploatowanego przez Krakowski Zespół Biblioteczny zintegrowanego systemu bibliotecznego firmy VTLS Inc.
  • przygotowania do migracji baz katalogowych, ustalenie harmonogramu prac
  • cykl spotkań pracowników oddziałów czasopism w celu uzgodnienia list tytułów czasopism, które będą przedmiotem zamówień na rok 2004

  2002

  • 16 listopada w Krakowie gościł wiceprezes firmy VTLS Inc., Jack Bazuzi. Celem wizyty było uzgodnienie harmonogramu i zasad migracji baz KZB do najnowszej wersji systemu VTLS (VTLS/VIRTUA). Odbyły się dwa spotkania: do południa w gronie liderów KZB omawiano szczegóły techniczne, po południu na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyło się spotkanie przedstawiciela VTLS Inc. z Panami Rektorami: W.Miodunką (UJ) i A.Korblem (AGH). 17 i 18 listopada kontynuowano rozmowy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
  • 30 lipca – podpisanie Porozumienia z ACK Cyfronet w sprawie określenia warunków przeniesienia komputerowego systemu bibliotecznego udostępniającego sieciowo katalogi części bibliotek KZB z serwera HP9000/H50 zlokalizowanego i eksploatowanego dotychczas w Uczelnianym Centrum Informatycznym, na serwer HP9000/N4000 zlokalizowany i eksploatowany w ACK Cyfronet
  • podjęcie rozmów z władzami państwowych szkół zawodowych: w Tarnowie oraz w Krośnie, w sprawie nawiązania współpracy i ewentualnego przystąpienia ww. instytucji do KZB
  • podjęcie rozmów z firmą VTLS Inc. w sprawie migracji oraz opłat „supportowych” na rok 2003
  • wstępne uzgodnienia z Dyrekcją ACK Cyfronet w sprawie przeniesienia baz z serwera victoria na serwer Cyfronetu (równolegle przewiduje się migrację do nowej wersji systemu VTLS – VIRTUA, działającej w oparciu o system zarządzania bazami danych ORACLE),
  • przystąpienie do KZB Międzynarodowego Centrum Kultury (9 kwietnia 2002 r.)
  • cykl szkoleń przygotowujących do pracy w bazie narodowego katalogu centralnego NUKAT
  • 5 kwietnia podczas posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa podpisane zostało „Porozumienie o współpracy w ramach Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego”

  2001

  • przejście (sierpień) do nowszej wersji systemu operacyjnego (z HP-UX 10.20 na HP-UX 11) oraz i nowej wersji systemu VTLS (z VTLS-98.1.3 na VTLS-2001.1)
  • BJ otrzymała w darze komputer (HP9000 L1000), na który przeniesiony został system VTLS oraz bazy BJ (baza wspólna z Biblioteką CMUJ) i Biblioteki PAT.
  • podjecie prac nad tekstem nowego porozumienia, które uwzględniałoby zaproponowaną nową formułę, polegającą na poszerzeniu zakresu działalności bibliotecznej i otwarciu porozumienia na inne biblioteki krakowskie, a także biblioteki Regionu Małopolskiego
  • podjęcie prac nad wyłonieniem powtarzających się tytułów czasopism w bibliotekach KZB (BJ, AGH, AE, AR, PK)
  • opracowanie wykazu tytułów czasopism gromadzonych przez biblioteki KZB nie objętych przez Min. Finansów zerową stawką VAT
  • podjęcie prac nad wyłonieniem powtarzających się tytułów czasopism w bibliotekach KZB (BJ, AGH, AE, AR, PK)
  • opracowanie wykazu tytułów czasopism gromadzonych przez biblioteki KZB nie objętych przez Min. Finansów zerową stawką VAT

  2000

  • przygotowania do współpracy baz KZB z narodowym katalogiem centralnym NUKAT
  • opracowanie uzasadnienia wyboru rodzaju nowej platformy sprzętowo-programowej dla bibliotek KZB
  • wniosek do KBN o SPUB – decyzja negatywna, odwołanie KZB od tej decyzji
  • wniosek (wystąpienie o nowe serwery dla KZB) do KBN – nie uzyskał poparcia Krakowskiej Rady Użytkowników

  1999

  • Uruchomienie modułu udostępniania (rejestracji wypożyczeń i zwrotów) w BG AGH
  • uruchomienie na serwerze victoria bazy PROKABA (propozycje haseł przedmiotowych) – baz o zasięgu ogólnopolskim
  • wniosek do KBN na rozbudowę baz danych – pieniędzy nie otrzymano
  • Problem Roku 2000 – testy

  1998

  • wniosek do KBN na rozbudowę baz danych – pieniędzy nie otrzymano
  • przeniesienie bazy BJ z serwera HP3000 na galicję
  • zakup 6 komputerów PC do prowadzenia szkoleń dla bibliotekarzy

  1997

  • wniosek do KBN na rozbudowę baz danych – pieniędzy nie otrzymano
  • prace nad polepszeniem łączności sieciowej
  • likwidacja Pracowni Multimedialnej i przekazanie sprzętu bibliotekom KZB

  1996

  • otrzymanie dofinansowania z KBN na rozbudowę lokalnych sieci LAN w zakresie wniosku KZB
  • instalacja systemu VTLS na galicji
  • wystąpienie AWF z KZB
  • migracja bazy AGH z serwera HP/MPE Biblioteki Jagiellońskiej na serwer victoria
  • zakup komputerów PC dla bibliotek KZB z odsetek wynikających z lokat terminowych od grantu Mellona
  • uruchomienie środowiskowej Pracowni Multimedialnej KZB w BJ
  • otrzymanie grantu z Fundacji Mellona

  1995

  • otrzymanie dofinansowania z KBN na rozbudowę lokalnych sieci LAN w zakresie wniosku KZB
  • instalacja serwera galicja w Bibliotece Jagiellońskiej
  • podpisanie kontraktu z firmą HP na zakup drugiego serwera KZB (HP 9000 „galicja”)
  • drugi wniosek do Fundacji Mellona
  • instalacja systemu VTLS na victorii

  1994

  • zakup i instalacja serwera victoria w Uczelnianym Centrum Informatyki AGH
  • wniosek LAN do KBN
  • otrzymanie grantu z Open Society Institute
  • podpisanie kontraktów z firmą HP na zakup pierwszego serwera KZB (HP 9000 „victoria”) i z firmą VTLS Inc. na zakup licencji zintegrowanego systemu bibliotecznego VTLS
  • podpisanie Porozumienia rektorów szkół wyższych Krakowa (oraz dyrektorów IFJ i PAN) o utworzeniu Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego
  • otrzymanie grantu z Fundacji Mellona