statystyka

Statystyka baz bibliotek KZB (stan na 31.12.2018 r.)

Nazwa Biblioteki rekordy bibliograficzne rekordy KHW rekordy egz. rekordy zasobu rekordy czytelnika wypożyczenia

Baza Wspólna (AR, AST, ASP, AMuz, PAU, BPP, MCK, AWF)

312 459 557 831 514 447 12 631 18 510 13 279
BG AGH 191 067 297 199 347 434 10 142 39 531 31 984
BG UEK 80 158 141 176 149 846 6 155 38 777 17 617
BG UP 234 797 372 918 457 290 2 744 14 314 14 544
BG UPJPII 176 079 281 546 241 612 5 452 11 602 3 817
BJ i CM UJ 1 560 511 1 827 361 3 824 993 80 475 229 745 92 282

Biblioteka Politechniki Krakowskiej (syst. KOHA)

rok rekordy bibliogr. rekordy khw rekordy egz. rekordy zasobu rekordy czyt. egzempl. wyp.
2018 132 939 113 500 325 123 15 967 30 844