o KZB

 

Krakowski Zespół Biblioteczny powołany został w sierpniu 1994 roku na mocy Porozumienia rektorów wszystkich uczelni krakowskich oraz dyrektorów PAN i IFJ. W roku 2002 rozszerzona została formuła działania Zespołu. Kolejne zmiany do Porozumienia wprowadzono w 2009 i 2018 r. (tekst ujednolicony).

W ramach KZB działa Komitet Sterujący (organ decyzyjny), Rada Dyrektorów (organ doradczy) i Zarząd
(organ wykonawczy). Podstawowym celem KZB jest szeroko pojęta współpraca środowiska w zakresie działalności bibliotecznej, w tym:
1 – gromadzenia zbiorów, ze szczególnym uwzględnieniem czasopism naukowych,
2 – komputeryzacji procesów bibliotecznych, głównie koordynacji współpracy bibliotek KZB z narodowym katalogiem NUKAT i realizacji Projektu Automatyzacji Bibliotek Krakowskiego Środowiska Naukowego,
3 – doskonalenia umiejętności zawodowych.

Krakowski Zespół Biblioteczny tworzą biblioteki:

 1. Uniwersytetu Ekonomicznego
 2. Akademii Górniczo-Hutniczej
 3. Akademii Muzycznej
 4. Uniwersytetu Pedagogicznego
 5. Uniwersytetu Rolniczego
 6. Akademii Sztuk Pięknych
 7. Akademii Wychowania Fizycznego
 8. Międzynarodowego Centrum Kultury
 9. Akademii Sztuk Teatralnych
 10. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
 11. Politechniki Krakowskiej
 12. Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk
 13. Biblioteka Jagiellońska
 14. Biblioteka Medyczna UJ

 

Komitet Sterujący
przewodniczący
Prof. dr hab. Jacek Popiel – Prorektor UJ

Zastępca przewodniczącego
Prof. dr hab. Mariusz Wołos, Prorektor UP

Członkowie
Dr hab. Bogdan Achimescu, prof. ASP, Prorektor ASP
Dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK, Prorektor PK
Prof. dr hab. Andrzej Białko, Prorektor AM
Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz, Członek Zarządu PAU
dr Stanisław Skórka – Dyrektor BG UP, Dyrektor KZB
Prof. dr hab. inż. Florian Gambuś, Prorektor UR
Dr hab. Beata Guczalska, Prorektor AST
Prof. dr hab. Anna Marchewka, Prorektor AWF
Dr Beata Nykiel, z-ca Kierownika Instytutu Dziedzictwa Europejskiego i Biblioteki Naukowej, MCK
Prof. dr hab. inż. Andrzej Pach – Prorektor AGH
Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk, Dyrektor BJ
Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, Prorektor UEK
Ks. Prof. dr hab. Józef Stala, Prorektor UP JP II

Rada Dyrektorów KZB

dr Stanisław Skórka – Dyrektor BG UP, Dyrektor KZB
dr Agnieszka Fluda-Krokos – Dyrektor Biblioteki Naukowej PAU/PAN
mgr Elżbieta Golec-Nycz – Dyrektor BG UEK
mgr Marek M. Górski – Dyrektor BPK
dr Jerzy Krawczyk – Dyrektor BG AGH
mgr Renata Mroczek – Dyrektor BG AWF
mgr Magdalena Nagięć – Dyrektor Biblioteki UPJPII
dr Beata Nykiel – Kierownik Biblioteki MCK
dr Bożena Pietrzyk – Dyrektor BG UR
prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk – Dyrektor BJ
mgr Ewelina Poraj-Chlebowska – Kierownik Biblioteki AST
mgr Anna Uryga – Dyrektor Bibl. Med. UJ, z-ca dyrektora BJ
mgr Jadwiga Wielgut-Walczak – Dyrektor Biblioteki ASP
mgr Czesława Zawrotniak – Kierownik BG AMuz.

 

Projekt Automatyzacji Bibliotek Krakowskiego Środowiska Naukowego

Początki Projektu Automatyzacji Bibliotek Krakowskiego Środowiska Naukowego sięgają roku 1992, kiedy to Biblioteka Jagiellońska (BJ) podjęła decyzję o zakupie zintegrowanego systemu bibliotecznego – VTLS – i niezbędnego sprzętu komputerowego.

Stało się to możliwe dzięki ogromnej pomocy finansowej, jaką BJ otrzymała z Fundacji Mellona. Do przedsięwzięcia przyłączyła się Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej (BG AGH) dzięki propozycji Uniwersytetu Jagiellońskiego korzystania z komputera Biblioteki Jagiellońskiej (HP3000 – serwer fridge) oraz finansowemu wsparciu, jakiego udzielił Bibliotece ówczesny rektor AGH. Wkrótce w Bibliotece Jagiellońskiej zainstalowany został komputer HP3000/MPE oraz system VTLS wraz z oddzielnymi bazami dla BJ i BG AGH.

W tym samym czasie VTLS został zakupiony przez dwie inne polskie biblioteki: Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie i Bibliotekę Główną Uniwersytetu Gdańskiego. Wszystkie cztery biblioteki podjęły ścisłą współpracę w zakresie implementacji systemu.

Dzięki drugiemu grantowi z Fundacji Mellona – tym razem dla 14 bibliotek krakowskich – możliwe było uruchomienie kolejnego etapu Projektu. Zgodnie z założeniami tego etapu powołany został Krakowski Zespół Biblioteczny (KZB).

W ramach grantu zakupiono zintegrowany system biblioteczny VTLS oraz dwa serwery biblioteczne: victoria (1994) i galicja (1995). System wdrożyły wszystkie biblioteki KZB za wyjątkiem BG PK, która zakupiła zintegrowany system biblioteczny TinLib i zainstalowała go na własnym serwerze, oraz IFJ, który zrezygnował ze współpracy w ramach Zespołu.

W 2003 r. katalogi z systemu VTLS/Classic przeniesione zostały do nowej wersji systemu – VTLS/Virtua na serwery HP9000/N4000 i SUN Enterprise 450.