ostatnia aktualizacja: 03.07.2017 r.
 

  

Aktualności

nekrolog

* * *


Zapraszamy do zapoznania się z wersją demo oprogramowania StatuS, które zostało opracowane na zlecenie Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego.

pliki do pobrania:
SetupDemoStatus.msi (plik ok. 1MB)  |   dotNET_1_1.exe (plik ok. 23,1MB)  |   przykładowy plik DEMO.stmdb (plik ok. 170kB).

(Plik DEMO.stmdb zawiera 2 kontenery; jeden zdefiniowany użytkownik z prawami administratora, login: admin, hasło: admin)

  Krótki opis systemu

StatuS to system komputerowy wspomagający prowadzenie statystyk działalności biblioteki. Pozwala on na gromadzenie i sprawne przetwarzanie danych liczbowych prezentujących aktywność biblioteki we wszystkich przejawach jej działalności. Jest także narzędziem wspomagającym wprowadzanie danych do Ankiety dotyczącej Analizy funkcjonowania bibliotek naukowych.

Podstawowym elementem systemu StatuS jest program StatuS pracujący pod systemem operacyjnym Microsoft Windows, który umożliwia wykonywanie wszystkich operacji związanych z wprowadzaniem, edycją i przetwarzaniem danych oraz organizacją pracy systemu.

Dane gromadzone przez system są przechowywane w źródłach, którymi mogą być pliki dyskowe lub dedykowane serwery bazodanowe dostępne przez sieć Internet.

Serwer danych oparty jest na serwerze baz danych MySQL w wersji 5.0.x. Wymaga programu stunnel 4.16+, który zabezpiecza i autoryzuje połączenia. Program może pracować pod dowolnym systemem operacyjnym wspierającym powyższe elementy i przechowywać dane jednej lub wielu instytucji.

Program StatuS, który jest podstawowym elementem systemu, wymaga komputera klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 98 lub nowszym. Dodatkowo konieczny jest zestaw bibliotek .NET firmy Microsoft w wersji 1.1. Przechowywanie danych w plikach dyskowych wymaga mechanizmu dostępu do danych Microsoft Jet w wersji 4.0. Korzystanie ze zdalnej bazy danych umieszczonej na serwerze wymaga stałego dostępu do sieci. Wszystkie wymagane komponenty znajdują się na dostarczonej płycie CD w katalogu „components”. Na nowszych komputerach (z systemem Windows XP) wymagane komponenty są już najczęściej zainstalowane.

System posiada kilka poziomów dostępu. Każdemu użytkownikowi można przypisać dowolną ilość uprawnień do kontenerów lub pojedynczych statystyk. Uprawnienie do kontenera dotyczy wszystkich jego podkontenerów i zawartych w nich statystyk.

System przewiduje 4 podstawowe poziomy uprawnień:

  • Odczyt: pozwala na przeglądanie struktury statystyk i wprowadzonych wartości
  • Zapis / edycja: umożliwia wprowadzanie danych ich modyfikację i usuwanie pod warunkiem, że dane nie zostały jeszcze zatwierdzone
  • Zatwierdzanie danych: blokowanie możliwości ich edycji
  • Administracja: edycja kont użytkowników, edycja struktury statystyk, przeglądanie logów aktywności użytkowników, cofanie zatwierdzeń danych.

StatuS umożliwia wykonywanie wydruków i wykresów.

Oprac.: Marek Górski
Red.: Ewa Dobrzyńska-Lankosz
18.09.2008 r. 
 
    do góry     
    All rights reserved © 2007-2017 Krakowski Zespół Biblioteczny