ostatnia aktualizacja: 09.04.2018 r.
 

  

Statystyka baz KZB (stan na 01.04.2018 r.)
Biblioteka Liczba rekordów:
bibliograficznych egzemplarza KHW zasobu użytkownika egz.
wypożycz.
  BG UEK 78406 147565 137614 6009 48985 19563
  BG AGH 183522 338406 286680 9611 40191 31372
  UR, AST, ASP, AMuz, PAU/PAN, MCK,
  AWF, PBP, ISiEZ
300952 497814 539608 11924 17046 13804
  BG UP 226833 441330 360818 2718 18668 16526
  BG UPJPII 159781 231452 262589 5373 14428 4245
  BJ i CM UJ 1489236 3666647 1762863 77954 220095 96808w systemie KOHA (stan na 31.12.2017)
Biblioteka rek. bibliogr rek. khw rek. egz. rek. zasobu Rek. czyt. egz. wyp.
PK 127557 106813 316168 --- 16077 34307 
 
    do góry     
    All rights reserved © 2007-2017 Krakowski Zespół Biblioteczny