ostatnia aktualizacja: 05.01.2018 r.
 

  

Statystyka baz KZB (stan na 01.01.2018 r.)
Biblioteka Liczba rekordów:
bibliograficznych egzemplarza KHW zasobu użytkownika egz.
wypożycz.
  BG UEK 77640 147118 136087 5935 48719 19691
  BG AGH 180675 334574 282245 9516 47038 35533
  UR, AST, ASP, AMuz, PAU/PAN, MCK,
  AWF, PBP, ISiEZ
294710 487796 531458 11759 17747 14117
  BG UP 224152 435701 356753 2707 18622 15378
  BG UPJPII 156439 231482 256915 5335 14821 4142
  BJ i CM UJ 1464981 3600639 1738642 76916 219142 91417w systemie KOHA (stan na 31.12.2017)
Biblioteka rek. bibliogr rek. khw rek. egz. rek. zasobu Rek. czyt. egz. wyp.
PK 127557 106813 316168 --- 16077 34307 
 
    do góry     
    All rights reserved © 2007-2017 Krakowski Zespół Biblioteczny