współpraca

 

Biblioteki KZB sukcesywnie włączały się do współtworzenia wraz z innymi polskimi bibliotekami (BJ i BG AGH – od samego początku, czyli od 1993 r.) Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych i Centralnej Kartoteki Tytułów Czasopism. W połowie 2002 r. obie kartoteki włączone zostały do narodowego katalogu centralnego NUKAT, który posadowiony został na serwerze zlokalizowanym w Uniwersytecie Warszawskim i jest nadzorowany przez specjalnie do tego przedsięwzięcia powołany zespół – Centrum NUKAT. Od lipca 2002 r. biblioteki KZB biorą czynny udział w rozbudowie NUKAT.

Od roku 1998 r. dyrektorzy bibliotek AE, AGH, AP i PK uczestniczą w pracach ogólnopolskiego Zespołu ds. Standaryzacji. Zespół zajmuje się analizą funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce.