Repozytorium Otwartych Danych Badawczych uruchomione

6 marca w Bibliotece Jagiellońskiej odbyła się prezentacja Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich (RODBUK), które powstało w ramach Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego. W skład RODBUK wchodzą następujące uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława…

więcej

Apel Biblioteki Stefanyka we Lwowie

W związku z agresją Rosji na Ukrainę przekazujemy apel Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka z prośbą o wsparcie materialne w tym trudnym czasie. Apel Biblioteki na stronach Ossolineum Prosimy o wsparcie.

więcej

Multiwyszukiwarka Discovery KZB

Zapraszamy do przetestowania wersji beta Multiwyszukiwarki Discovery KZB. Jest to rodzaj wyszukiwarki, oparty na oprogramowaniu open-source VuFind. Posiada wbudowanych wiele funkcjonalności, do których należą m.in.: nawigacja fasetowa, nawigacja kontekstowa („zob. także”), możliwość odkrywania zasobów – system typu discovery, możliwość przeszukiwania…

więcej

Nowy skład Rady Wykonawczej KDBASP

Podczas kolejnego zjazdu członków Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich w dn. 23-24 września b.r. wybrany został nowy skład Rady Wykonawczej na kadencję 2021-2024. Wśród jej członków znalazła p. Urszula Cieraszewska (Dyrektor BG UEK), która będzie pełnić funkcję Sekretarza. Gratulujemy….

więcej

Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich

Zapraszamy Dyrektorów KZB do udziału dorocznym Zjeździe Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, który odbędzie się 23-24 września w Warszawie. Organizatorem będą: Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie przy współpracy z Biblioteką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Strona Zjazdu

więcej

Zespoły robocze KZB

W ramach KZB powstały dwa zespoły robocze, ds. wyboru nowego systemu bibliotecznego oraz ds. repozytorium otwartych danych badawczych. Więcej…

więcej

Apel RW KDBASP w sprawie dostępu zasobów elektronicznych

Tekst apelu środowiska pracowników bibliotek akademickich opracowany przez Radę Wykonawczą Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (RW KDBASP) w sprawie rozszerzenia dostępu do naukowych baz danych oraz baz czasopism i książek elektronicznych na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych. Treść apelu (pdf)

więcej